Vinárstvo | BAYNACH

Vinárstvo

V KRÁTKOSTI O VINÁRSTVE BAYNACH

Bojničky sú vinohradnícka obec  v okrese Hlohovec patriaca do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti ležiaca  na ľavej strane Váhu, v malebnom objatí posledných Inoveckých kopcov. Oblasť ktorá sa tiehne od mesta Hlohovec až po obec Šintava je známa takmer 1000 ročnou históriou pestovania viniča a spracovania vína. 

História spoločnosti

Vinárstvo BAYNACH pokračuje v historickej tradícii výroby vína v regióne, avšak v novodobej histórii  je nasledovníkom firmy  Réva Bojničky, a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. 

Spoločnosť Reva Bojničky,a.s. bola založená v r. 2000 ako spoločný podnik, ktorý spracovával hrozno z vinohradov z tejto historicky známej a kvalitou výnimočnej oblasti. Oblasť je síce administratívne  zaradená do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ale z hľadiska pôdno klimatických podmienok prevládajú sprašové pôdy s vyšším obsahom vápnika, oproti bridlicovému podložiu v Karpatoch. V období do roku 2012 spoločnosť spracovávala a vyrábala víno pod trhovým označením totožným s názvom spoločnosti, postupne sa však vína z produkcie vinárstva vytratili z trhu a výroba bola utlmená, čiastočne aj z dôvodu zásadných zmien na trhu a zvýšenia konkurencie.

Míľnikom, alebo lepšie novým impulzom je vstup nového akcionára a zmena v akcionárskej štruktúry v spoločnosti, ku ktorej prišlo v roku 2016, pričom zároveň vinárstvo zmodernizovalo dôležité technologické zariadenia s ohľadom na požiadavky kvality finálnej produkcie. Z ročníka 2016 sa spracoval  väčší objem hrozna čo do množstva i sortimentu. Vinárstvo zároveň uviedlo na trh 2 nové značky, BAYNACH a RA-ZA, zmenená bola tiež i samotná adjustácia fliaš a v neposlednom rade i marketingová a obchodná stratégia spoločnosti, súčasťou ktorej bol i nový obchodný názov vinárstva BAYNACH. Názov BAYNACH je známy z r.1256 z obdobia Saských kolonistov a bol jedným z prvých, ktorým bola obec nazývaná.

KVALITA SUROVINY

Zdroj kvalitnej suroviny hrozna pochádza z malebných vinohradov v katastri obce Bojničky (výmera 56 ha), z ktorých väčšina je novo rekonštruovaná. Vinohrady sú vysadené v troch lokalitách – vinohradnícke hony Damašky, Homole a Bakšajka.  Najpozoruhodnejší je hon Homole, s unikátnymi terasovými svahmi, ktorých kolorit je najmalebnejší pri slnečnom východe.

Odrodová skladba je tvorená osvedčenými odrodami valorizujúcimi lokálne prírodné  podmienky z ktorých vynikajú odrody najmä Tramín červený, Rizling rýnsky, Rulandské biele i modré, Alibernet. Sortiment a ponuka vín vychádza z odrôd, ktoré sa pestovali v minulom storočí a môžeme ich tak označiť za tradičné drody regiónu Hlohove-Šintava (PONDUS).

 


Šibačka 2024
Vitajte na stránke vinárstva Baynach.
Byť zodpovedný k svojmu okoliu je filozofiou vinarstva BAYNACH, preto ak chcete navštíviť naše webstránky s ponukou vinárskych produktov, musí byť váš vek vyšší ako 18 rokov.
Máte 18 alebo viac rokov?