Filozofia | BAYNACH

Filozofia

Zodpovednosť, udržateľnosť, rozvoj

Tieto 3 slová najviac charakterizujú prístup nášej mladej vinárskej firmy k vinárstvu a k regiónu, ktorý chápeme ako zdroj inšpirácie a potenciálu. 

mapa:

 

Vinohradnícka oblasť Hlohovec-Šintava (PONDUS) vyniká viacerými špecifikami, ktoré ju formovali ostatných 100 rokov. Vynímajúc pôdno-klimatický charakter, ktorý v rozhodujúcej miere nevieme ovplyvniť, formovalo vinohradnícky a vinársky "život" viacero zásadných udalostí.

Rozvoj vinohradníctva v medzi vojnovom období, kvalita a meno hlohoveckých vín a vzostup vinárov akými bol napríklad Ferdinand Fussman, zviditeľnilo našu oblasť výrazne aj za hranicami nášho štátu.

Naproti tomu - povojnové usporiadanie a začlenenie vinohradov z tejto oblasti pod Pezinské vinárske závody poznačilo vnímanie tradičného vinohradníckeho regiónu veľmi negatívne - takmer sa zabudlo na to, že v okolí Hlohovca sa nachádza 15 obcí s celkovou rozlohou približne  1000 ha (údaj z roku 2016, zdroj UKSUP). Zároveň toto rozsiahle územie patrí administratívne pod Malokarpatskú vinársku oblasť - pričom však netvoríme jeho plnohodnotnú súčasť. Je až prekvapivé, ako nevšímavo sa pristupuje k oblasti, na ktorej sa obhospodaruje takmer 12% z rozlohy produkčných vinohradov v SR a z ktorej sú vyrábané tie najlepšie vína od vinárov menej či viac zvučných mien. 

Vinárstvo BAYNACH úzko spája úspech svojho podnikania s úspechom a rozvojom celej vinohradníckej oblasti, preto naše aktivity smerujú aj do rozvoja kultúrnych, turistických i športových podujatí v regióne. 

V roku 2017 sme založili tradíciu podujatia "Vítanie leta vo vinici", ktoré asi najlepšie vystihuje náš záujem a nastúpenú cestu rozvoja vinárstva a vinohradníctva v spojení s propagáciou oblasti. Podujatie sa koná priamo vo viniciach obce Bojničky a jeho cieľom je priblížiť návštevníkom prostredie, produkty vinárstva BAYNACH i ostatných oblastných vinárov ako i iných potravinárskych výrobcov a zároveň ponúka hudbu, tanec i zaujímavé detské aktivity. To že je táto cesta správna, dokazuje aj množstvo spokojných, možno povedať nadšených návštevníkov tohto podujatia a ich pozitívne ohlasy.

 

 

 


Šibačka 2024
Vitajte na stránke vinárstva Baynach.
Byť zodpovedný k svojmu okoliu je filozofiou vinarstva BAYNACH, preto ak chcete navštíviť naše webstránky s ponukou vinárskych produktov, musí byť váš vek vyšší ako 18 rokov.
Máte 18 alebo viac rokov?