BAYNACH KLUB | BAYNACH

BAYNACH KLUB

BAYNACH KLUB

PRAVIDLÁ BAYNACH KLUBU

I. úvod

BAYNACH KLUB (ďalej ako "klub", alebo "BK") je názov vernostného programu určeného pre zákazníkov e-shopu prevádzkovaného spoločnosťou REVA Bojničky, a.s. /Vinárstvo BAYNACH (ďalej ako "e-shop BAYNACH"), so sídlom Bojničky 54, 92055 Bojničky. Tento program je zameraný na poskytovanie určitých výhod pre aktívnych milovníkov dobrého vína a zároveň zákazníkov vinárstva BAYNACH. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojou registráciou do BK.

 

II. vznik členstva v BAYNACH KLUBE

Členom BK sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vykoná registráciu na web stránke www.baynach.sk. Člen BK je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje. Členstvo je bezplatné. Člen BK musí mať korešpondenčnú adresu na území Slovenskej Republiky.

 

III. Odmeny, čerpanie odmien v BAYNACH KLUBE

Členovia BK sú odmeňovaní na základe výšky svojich nákupov cez eshop www.baynach.sk. Člen BK má nárok na odmenu vo forme vernostných bodov (ďalej "VB", alebo "bod") za každý nákup za vybraný tovar z katalógu výrobkov vyšší ako 10 eur. Body sa prideľujú na základe dosiahnutej hranice 10eur, alebo násobku tejto čiastky, to znamená za každých 10eur nakúpených v eshope bude každému členovi predelený 1bod.

Pridelenie bodov k účtu zákazníka prebieha automaticky na základe vystavenej objednávky, riadne pripísanie a následné použitie pridelených bodov je podmienené dodaním a zaplatením tovaru z objednávky (-vok). 

Pridelené body môžu členovia BK môžu použiť na nákup tovaru zaradeného do vernostného programu. Každý tovar má v BK bodovú hodnotu, ktorú je vyčíslená v bodoch.  

Tovar, ohodnotenie tovaru, ako i ostatné podmienky BK môže e-shop BAYNACH aktualizovať alebo inak meniť.

Členovia BK môžu zároveň získať zľavové poukážky, prípadne iné odmeny ktoré budú súčasťou BAYNACH KLUBU.

Dôvody neakceptovanie/neuznanie VB:

  1. neprevzatie objednaného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  2. zánik členstva v BK
  3. špekulatívny nákup

 

IV. Zánik členstva v BAYNACH KLUBE

Členstvo v BAYNACH KLUBE zaniká z týchto dôvodov:

  1. člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov,
  2. na žiadosť člena klubu,
  3. po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov,
  4. z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov.

Pri zániku členstva zaniká aj nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod či odmien v súvislosti s členstvom v BAYNACH KLUBE.

 

V. ochrana osobných údajov

Záujemca o členstvo v BAYNACH KLUBE formou registrácie do BK udeľuje súhlas so zaradením jeho uvedených osobných údajov pri registrácii v e-shope BAYNACH (najmä meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), ako i ďalších osobných údajov (ďalej ako "osobné údaje") do databázy e-shopu BAYNACH a ich spracovaním, a to aj prostredníctvom poverených spracovateľov, ktorých zoznam je uvedený v rámci dokumentu "Ochrana osobných údajov" /dostupné na www.baynach.sk/

 

Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania členstva v BK. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – odvolaním súhlasu členstvo v BK zaniká.

 

 

VI. záverenčné ustanovenia

E-shop BAYNACH si vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá BAYNACH KLUBU. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní na webe www.baynach.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. E-shop BAYNACH pripravil vernostný program BK s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť BAYNACH KLUBU. 

Tieto Pravidlá BAYNACH KLUBU sú platné od 1.12. 2018.

 


Vitajte na stránke vinárstva Baynach.
Byť zodpovedný k svojmu okoliu je filozofiou vinarstva BAYNACH, preto ak chcete navštíviť naše webstránky s ponukou vinárskych produktov, musí byť váš vek vyšší ako 18 rokov.
Máte 18 alebo viac rokov?
Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem